12 saylı küçə

Aşağıdakı linkdə siz müvafiq küçə və binaları seçib, onların tikintisindən çəkilən fotoları izləyə bilərsiniz. Hər bina üçün qalereyada onun tikən şəxs və ya şirkətin adı, həmçinin iş içraçısının adı və telefonu qeyd olunmuşdur.


Podratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 AtaşPodratçı: Beynəlxalq Bank
İş icraçısı: 055 266 86 46 Ataş


>