13 saylı küçə

Aşağıdakı linkdə siz müvafiq küçə və binaları seçib, onların tikintisindən çəkilən fotoları izləyə bilərsiniz. Hər bina üçün qalereyada onun tikən şəxs və ya şirkətin adı, həmçinin iş içraçısının adı və telefonu qeyd olunmuşdur.


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: –Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı:Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı:Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı:

1 fevral 2016Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı:Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı:

1 fevral 2016


>