B kompleksi

Aşağıdakı linkdə siz müvafiq küçə və binaları seçib, onların tikintisindən çəkilən fotoları izləyə bilərsiniz. Hər bina üçün qalereyada onun tikən şəxs və ya şirkətin adı, həmçinin iş içraçısının adı və telefonu qeyd olunmuşdur.


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 055 461 04 00 Əlibaba


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 055 461 04 00 ƏlibabaPodratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 055 461 04 00 Əlibaba


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 055 461 04 00 Əlibaba


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 055 461 04 00 Əlibaba


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 055 461 04 00 Əlibaba


Podratçı: Əli
İş icraçısı: 077 330 03 33 Sərdar


Podratçı: Əli
İş icraçısı: 077 330 03 33 Sərdar


Podratçı: Əli
İş icraçısı: 077 330 03 33 Sərdar


Podratçı: Əli
İş icraçısı: 077 330 03 33 Sərdar


Podratçı: Əli
İş icraçısı: 077 330 03 33 Sərdar


Podratçı: Əli
İş icraçısı: 077 330 03 33 Sərdar

>