1 saylı küçə

Aşağıdakı linkdə siz müvafiq küçə və binaları seçib, onların tikintisindən çəkilən fotoları izləyə bilərsiniz. Hər bina üçün qalereyada onun tikən şəxs və ya şirkətin adı, həmçinin iş içraçısının adı və telefonu qeyd olunmuşdur.


Podratçı: Arif
İş icraçısı: 050 559 01 60 OktayPodratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 050 559 01 60 OktayPodratçı: Əli
Podratçı: Arif


Podratçı: Arif
İş icraçısı: 050 559 01 60 Oktay


Podratçı: Arif
İş icraçısı: 050 559 01 60 Oktay


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 050 559 01 60 Oktay


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 050 559 01 60 Oktay


Podratçı: AAAF İnşaat
İş icraçısı: 050 559 01 60 Oktay


Podratçı: Əli
İş icraçısı: 050 538 08 68 Muxtar


Podratçı: Rahid
İş icraçısı: 050 210 12 11 Cavad

>